כנס 2021

לספק לקטועי גפיים בישראל מידע וכלים עדכניים להתמודדות עם
הקטיעה וחזרה לחיים עצמאיים, שיפור איכות החיים של קטועים
ותיקים ומיצוי מלוא היכולות.

כנס 2019

לספק לקטועי גפיים בישראל מידע וכלים עדכניים להתמודדות עם
הקטיעה וחזרה לחיים עצמאיים, שיפור איכות החיים של קטועים
ותיקים ומיצוי מלוא היכולות.