כשירות רפואית לנהיגה

 –   https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D

גמלת ניידות

– https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA