כנס 2019

לספק לקטועי גפיים בישראל מידע וכלים עדכניים להתמודדות עם הקטיעה וחזרה לחיים עצמאיים, שיפור איכות החיים של קטועים ותיקים ומיצוי מלוא היכולות.
דילוג לתוכן