בזכות, ולא בחסד!

הצעד הבא בחזית המאבק הציבורי בעד זכויות הקטועים, שוויון הזדמנויות וחקיקה!

מטרות המאבק:

הכללת תותבות בטכנולוגיות חדישות וחומרים חדשים ותותבות אקטיביות בסל שירותי הבריאות הממלכתי

הכללת תקציב לברכיים ממוחשבות כחלק מסל שירותי הבריאות - התוספת השלישית לסל, העדכון הטכנולוגי

הזכות לקבלת תותבות לסביבה רטובה למעוניינים בכך, אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו.

תותבת ספורט לילדים, כרגל היומיומית שלהם, כנהוג במדינות מערביות, כזו שתאפשר להם לגדול כילדים פעילים בחברה.

תותבות ממוחשבות
מתקדמות לקטועי יד.

טיפול בבעיות הילדים הקטועים
מול הביטוח הלאומי

ביטול העיוות על פיו ילדים קטועי רגל אחת אינם זכאים לקצבת נכות.
(ועדת אור-נוי 2009)

הפסקת המבחנים הנוקשים והלא רלוונטיים לילדים קטועי גפה בביטוח הלאומי

הבנת הצרכים המיוחדים לילדים קטועי גפה והתאמת קצבת הנכות בהתאם, כגון טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפולים
פסיכולוגיים.

הצעד הבא במאבק הציבורי לשיפור תנאי הקטועים בישראל

קטועי הגפיים בישראל הוזנחו במשך שנים רבות מבחינת סל התרופות והטכנולוגיות המוקצות עבורם.
בשנים האחרונות, הודות לפעילות הצעד הבא הושגו הישגים משמעותיים עבור אוכלוסיית הקטועים:
ברכיים ממוחשבות, תותבות ספורט, פטור מתור לקטועי גפה ועוד.
אנו בדרכנו גם לתיקון תקנת הביטוח הלאומי הקובעת כי רק ילד קטוע בשתי הגפיים מוכר כנכה לצרכי ביטוח לאומי.

נושאים נוספים אותם פועלת הצעד הבא לתקן:

שיפור איכות התותבות בסל הבריאות עבור מבוגרים וילדים קטועי רגל/יד

תותבות לסביבה רטובה עבור כלל הקטועים

שיפור הסטנדרטים הטכנולוגיים לייצור תותבות בישראל

תגי נכה וכיסא גלגלים לצמיתות לקטועי רגל

תגי נכה לקטועי יד

דילוג לתוכן