זכויות קטועי גפה בישראל

קטועי גפה זכאים לזכויות, גמלות והטבות בהתאם לגורם המבטח אליו הם שייכים ובעת מימושם  נלקחים בחשבון ע"י הגורם המבטח: גיל הקטוע, סטאטוס משפחתי, רמת השתכרות (בהתחשב בתא המשפחתי) וכן אחוזי הנכות שיקבעו בהתבסס על רקע רפואי קיים וקודם אם ישנו.

ברוב המקרים תקבע נכות זמנית עד שהתייצב מצב הקטוע ורק אז הנכות תהפך לקבועה.
ישנם מקרים של זכאות אשר תינתן רטרואקטיבית.

גורמי הביטוח העיקריים:

קטיעה על רקע רפואי

גורם מבטח מ.הבריאות.

קטיעה בעקבות פעולות איבה או במסגרת שירות צה"ל /משטרה – משרד הביטחון.

הארגון היציג לנפגעי פעולות איבה

קטיעה בעקבות פעולות איבה או במסגרת שירות צה"ל /משטרה – משרד הביטחון

משרד הביטחון אגף השיקום

קטיעה על רקע תאונת דרכים

חב' הביטוח בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

קטיעה על רקע תאונת עבודה

ביטוח לאומי ומקום העבודה במקרה שיש ביטוח לנפגע

במקרה של קטיעה בעקבות אירוע שקרה מחוץ לישראל על הקטוע לבדוק מי מבין הגורמים המבטחים גובר!

עקרי הזכויות לקטועי גפה בישראל ללא קשר לגורם המבטח אליו הם משתייכים:

נפגעי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.   בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה. אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

סיעוד

 ניתנת למי שהגיעו לגיל פרישה (וגם מחליפה את ה ש.ר.מ במקרים שהקטוע קיבל קודם להגעתו לגיל פרישה ש.ר.מ) וזקוקים לעזרה בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכד'), או להשגחה בבית למען בטיחותם. מקבלי קצבת ש.ר.מ/ סיעוד עלולים להיות זכאים גם לקצבה נוספת זהה בנוסף מהביטוח הסיעודי שיש לקטוע בקופ"ח/מקום העבודה בהתאם לפוליסה. הגמלות בתוקף בתנאי שהקטוע מתגורר בקהילה ואיננו נמצא באשפוז.

ש.ר.מ/סיעוד

קטועי גפה המתקשים בביצוע פעולות היום יום כדוגמאת: הלבשה ,רחצה, אכילה, ביצוע מעברים ושליטה בסוגריים (מבחן תלות) זכאים בהתאם לקריטריונים לעזרת מטפל בשווי כסף או שווה ערך בשעות סיוע. ש.ר.מ- קצבת שירותים מיוחדים משולמת לבוגרים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), או למקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, והם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

דיור

קטועים זכאים בהתאם לעמידה בקריטריונים לאחד או יותר מאלו: התאמת הבית מבחינת נגישות למצבו של הקטוע (מעלון, פתחים רחבים, מאחזים, הנגשת שירותים ומקלחת) , למי שאין ברשותו דיור בבעלותו :  סיוע בשכ"ד, קבלת דירה בדיור הציבורי , מתן עדיפות בתור לדירה בהנחה ובמחיר למשתכן(בהתאם לקריטריונים), הקלות במיסוי , פטור מאגרות/ אגרות בעלות מופחתת ותוספת באחוזי בנייה למי שבונה את ביתו. ניתן להגיש בקשה גם דרך אתר משרד השיכון

שיקום מקצועי

ניתן לקטועים בעלי 20% נכות רפואית לפחות שטרם הגיעו לגיל פרישה שיכולים לחזור לשוק העבודה למרות הקטיעה אך לא במקצועם הנוכחי . השיקום כולל  : אבחון תעסוקתי, לימודים אקדמיים או מקצועיים, מימון אביזרי לימוד, תמיכה במהלך הלימודים וסיוע בהשמה בעבודה. מידע נוסף אתר ב.ל, ובאתר כל זכות

זכאות לפנות לוועדת גודל רכב ואביזרים מיוחדים במקרה הצורך

ניתן לפנות גם דרך האתר ממשל זמין

כשירות רפואית לנהיגה

אדם שעובר קטיעה נדרש  בכפוף לחוק לעבור בדיקת כשירות רפואית במכון לבטיחות בדרכים , וועדת המכון תקבע את כשירות הקטוע לחזור לנהוג ועם אילו אביזרים במקרה הצורך.

גמלת ניידות

ניתנת לאנשים המוגדרים "כמוגבלים בניידות" ולמתקשים בגפיהן התחתונות לרבות קטועי רגל. הגמלה  נועדה לעזור לקטוע לשלם את הוצ' הרכב, רכישת אבזור לנהיגה והשתתפות בחלקו של המס (מענק/הלוואה העומדת) ממחיר רכב חדש בהתאם לאחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו וע"פ הסכם הניידות. . מי ש "מוגבל בניידות" זכאי לתג נכה המאפשר חנייה נגישה וללא תשלום (בחלק מן המקרים) .

תגמול נכות לנפגע פעולת איבה

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה להם נכות ודרגת נכותם היא לפחות 10%, זכאים לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה

נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים למענק נכות חד פעמי או לקצבת נכות חודשית, אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 9% לפחות.

גמלת נכות חודשית – קצבת נכות כללית

 היא קצבה חודשית שמשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית, הכושר שלו להשתכר נפגע או צומצם ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

תעודת נכה :

ניתנת למקבלי קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי ומאפשרת לקבל הטבות מגופים שונים. ישנם במקרים שגם מי שלא מקבל בפועל גמלה זכאי לתעודה.

בנוסף קטועי גפה זכאים בהתאם לעמידה בקריטריונים ל:

תשלום מופחת

תשלום מופחת בקופ"ח על מגוון שירותים , תשלום דמי בריאות מופחתים , פטור ממס , הנחה בארנונה , תוספת מים במחיר א' , הנחה בחשמל , שירותים וליווי מהרווחה במקום המגורים.
על מנת למצות את זכויות אלו יש לדווח לגורמים שליעיל על מגבלתכם ולצרף מסמכים תומכים:
סניף קופ"ח, מס הכנסה(דרך רו"ח/הנהלת החשבונות במקום העבודה) ,רשות מקומית, חב' חשמל וביטוח לאומי.

אביזרי שיקום וניידות

קטועים זכאים לאבזור : קביים , מקל , נעליים , כסא גלגלים ,כסא רחצה שיכולים לסייע להם בהליכה והתניידות במרחב בשעת הצורך בהתאם למילוי דו"ח סיעודי.

זכאות לפרוטזה:

כל אדם שעבר קטיעה ונמצא כשיר רפואית וחפץ בכך זכאי לפרוטזה. נציין שיש שוני בדרישות ובזכאויות בין גופי הביטוח השונים כך למשל:

  • קטועי מ.הבריאות ברובם נדרשים לעבור מבחן מסוגלות  AMP (למעט ילדים) ואחרים לא.
  • קטועי מ.הבריאות זכאים להחלפת חלקי פרוטזה (ברך,כף רגל) כל 4 שנים וקטועים אחרים(מ.ביטחון, קופ"ח, ב.לאומי) כל 3 שנים.

הליך קבלת פרוטזה:

ברגע שהגדם החלים רפואית תדרשו לפנות לרופא שיקומי מורשה לצורך קבלת מרשם(מפרט סוג הפרוטזה המתאימה למצבכם), את מפרט זה מאשר מכון לואיס לשיקום/ המכון לקטוע/קופ"ח  ואו רופא מורשה אחר בהתאם לרשימת הרופאים של הגורם המבטח. ניתן כמובן להתייעץ עם בית המלאכה ולנסות לבקש מהרופא השיקומי ומכון לואיס במידה והמוצר בסל פריט מסויים היכול להטיב עמכם אך אין חובתו של מכון לואיס לקבל את בקשתכם. הליך זה נקרא גם חתימה ראשונה.
קטועים המשתייכים למ.הבריאות ידרשו בחלקם בנוסף לעבור מבחן מסוגלות AMP שיקבע את רמת האביזר מתוך המפרט. ילדים פטורים ממבחן מסוגלות AMP ולהם מבחן אחר.
לאחר שתפנו לבית מלאכה מורשה שיבנה לכם את הפרוטזה והיא תסופק לכם, תדרשו לחתום על אישור מסירה. כאן המקום לציין שעדיף כי תנסו כמה ימים את הפרוטזה בייחוד במקרים של בית גדם חדש שכן ברגע שאתם חותמים לבית המלאכה זה אומר שאתם מרוצים מהעבודה שבית המלאכה עשה. נציין שתחושת כאב, לחץ, אי נוחות כתלונה מול בית המלאכה ותשובת בית המלאכה כך זה צריך להיות או ישתפר בהמשך/ נסדר בהמשך אינן מקובלות ואינן נוהל תקין.
לאחר קבלת התותבת החדשה וחתימה על אישור מסירה  תדרשו ללכת לחתימה שנייה בד"כ לאותו רופא שיקומי שנתן לכם את המרשם בתחילת התהליך על מנת לוודא שאכן קבלתם את מה שנרשם במפרט, שאתם מרוצים והפרוטזה יושבת כמו שצריך ואיננה מזיקה לכם.

מועדי זכאויות להחלפת חלקי הפרוטזה:

כף רגל: 3-4 שנים תלוי בגורם המבטח.
ברך(למעט ממוחשבת שההחלפה היא כל 5 שנים):  3-4 שנים תלוי בגורם המבטח.
בית גדם: אחת לשנה וחצי (בד"כ).
ליינר/שרוול סיליקון למי שמשתמש: כל  6-8 חודשים (הליך זה מבוצע דרך בית המלאכה  ללא צורך בהליך חתימה ראשונה/שנייה שליעיל).
גרביים: 2-3  יחי' בשנה.
בירכיה – אחת לבית גדם.

בכל תקלה או צורך להחלפה לפני המועד ניתן לפנות לערוץ וועדת חריגים או לפנות לצעד הבא לסיוע ומימוש הזכויות.

קרא עוד

ילד הקטוע

אין סעיף קטוע גפה אחת  לילדים. על כן במקרה שישנן מגבלות נוספות ניתן לנסות את אחד מאלו:

  1. קצבת תלות בזולת: דומה לקצבת ש.ר.מ/סיעוד במבוגרים- נקבע ע"פ מבחן של יכולות מוטוריות בהשוואה לבני גילו של הילד וכוללות: אכילה, הלבשה, רחצה, הגיינה אישית, החל מגיל 3.
  2. קצבת DQ רמת תפקוד: מגיל 8 חודשים עד גיל 5 שנים, נקבע ע"פ נקוד בסולם 100-0,    ניקוד יותר נמוך = תפקוד יותר נמוך,  56 נק' ומטה מזכה בקצבה מלאה.
  3. זכאות להנחה בחשמל, תוספת מים.
  4. נק' זכות במס הכנסה להורה , אי הפסד שעות בתשלום אצל המעסיק (אם צריך לצאת מהעבודה לטפל בילד),  ניתן להמיר את השעות בין בני זוג שאחד עצמאי והשני שכיר.
  5. רצף/צבר עוולות- מקרים בהם יש יותר מלקות או נכות אחת ואז ניתן לחבר בניהן על מנת להגיע למספיק אחוזים בשביל לקבל עזרה/גמלה.
  6. הולדה באבלה: מצב שילד נולד עם מום ולא שמו לב או לא ניתן היה לצפות זאת במהלך ההיריון (בבדיקות הסקר), ניתן לתבוע עד גיל 7.
  7. קצבת ניידות: מגיל 2.10 שנים, אבזור מוסיף כסף לגמלה, ניתן לקבל כאשר יש לילד 80 אחוז ניידות או באחוזים נמוכים יותר אם יש לו אישור זקוק/משתמש/מרותק לכסא גלגלים.

הבהרות

ייתכן מצב שההורה יצטרך לבחור בין הגמלות המופיעות בסעיפים 1/2/7 ולא יוכל לקבל את כולן.
וועדות ניידות לילדים – מגיעים שהילד לא הולך על הרגליים – מומלץ להביא אישור טיולון שיקומי ממשרד הבריאות דרך מרפא בעיסוק/פזיוטראפיסט מורשה חתימה לטיולון)

קרא עוד

קישורים ומדריכים

אתר משרד הבריאות

אתר ביטוח לאומי

עלוני וחוברות מידע לפי נושאים ונכויות בשלל שפות  באתר ביטוח לאומי

מדריך הגשת תביעה לביטוח לאומי אתר כל זכות

מדריך נפגעי מ.הביטחון אתר כל זכות

מדריך נפגעי תאונת עבודה אתר כל זכות

מדריך לנפגעי תאונות דרכים אתר כל זכות

פטור לנכה על תשלום לשירותים רפואיים אתר כל זכות

מדריך הנחה בארנונה באתר כל זכות

מדריך פטור ממס הכנסה באתר כל זכות

זכויות שונות בביטוח לאומי ללא קשר לגמלה חודשית באתר כל זכות.

זכויות נפגעי עבודה באתר כל זכות