על העמותה

דבר היו"ר

דבר היו"ר

אפשר להתקדם לבד ולהגיע להישגים. קל יותר ונעים יותר לעשות את זה ביחד.

מי כמונו יודע את משמעותו של צעד קטן איטי אך בטוח, כולנו חווינו ועדיין חווים זאת על בשרנו בצורה זו או אחרת. כשאנחנו כאן בשביל כולם, כל הישג קטן מוכפל במספר חברי הקהילה והופך לגדול.

העמותה שמה לעצמה מטרה לקדם, לסייע, לעודד, לתמוך ולאגד את קהילת הקטועים בישראל.

עמותת הצעד הבא תקדיש מאמצים רבים לשנות את גישת הרשויות בישראל לצרכיהם של הקטועים. יחד נעשה צעדים קטנים וגדולים כדי להגיע למטרה האולטימטיבית: שכל אחד יוכל לשאוף ולהגיע למירב היכולות הפיזיות ורמת תפקוד לפי הסטנדרטים של חיי איכות גבוהים, כמקובל במדינות המתקדמות.

בתלמוד מסופר על נוכרי אחד שבא לפני החכם הלל, ואמר לו: 'גיירני בתנאי שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת'. אמר לו: 'מה שעליך שנוא, אל תעשה לחברך; זו היא כל התורה כולה, והשאר פירוש הוא. צא ולמד!'.

דומני שאין מטאפורה יותר מתאימה להפנמת הרגישות לזולת כמו העמידה על רגל אחת. כשהמצב הפיזי הבסיסי מאותגר בקשיים, ההבנה והרגישות לזולת וצרכיו מתחדדות.

בשביל זה אנחנו כאן. מתקדמים יחד בשמחה, וכשצריך גם חורקים שיניים בצער משותף. כשהמטרה-שאיפה שלנו היא למלא את 'ארגז הכלים' הקהילתי, בתמיכה וסולידריות, שיתוף במידע, עזרה וגיבוש. "זו היא כל התורה כולה והשאר פירוש הוא, צא ולמד!"

שלכם,

סם ולדמן

יו״ר